Kompetanse – vinn eller forsvinn!

Hvordan kan vi sikre at rett kompetanse og god kvalitet blir en selvfølge i alle norske byggeprosjekter?


Tid
18 oktober 2017 kl. 16.00
-
18 oktober 2017 kl. 16.45
Arrangør
Bygg21
Sted
Bygg Reis Deg, Lillestrøm
Pris
Gratis

Det er erkjent at man i bransjen har betydelige utfordringer med for dårlig kompetanse innenfor ledelse, prosjektledelse og fagarbeidere som fører til utydelighet, dårlige løsninger, høyt konfliktnivå og dårlige utført arbeid.  Dette til tross for at det er etablert et stort antall kvalifikasjonsordninger som skal sikre seriøsitet, kompetanse og kvalitet. Disse synes å være utilstrekkelige i sin form og funksjon for å sikre at byggherrer og investorer kan etterspørre at de får rett kompetanse inn i sine prosjekter.

Når det gjelder håndverks kompetanse er det antatt at det i nær fremtid vil være et betydelig antall fagarbeidere i bransjen man ikke kjenner kompetansen til, noe som kan føre til ytterligere fremvekst av useriøse aktører, dårligere kvalitet i prosjektene og redusert rekruttering til bransjen.

Dagens grunnlag for å sikre rett kompetanse er for dårlig, og byggherrer og investorer har ikke et egnet grunnlag for å etterspørre og kvalitetssikre rett kompetanse til sine prosjekter. Mange byggherrer vurderer i dag tilbud på flere kriterier, hvor kompetanse er ett element. Dette gjøres på forskjellig måte og med varierende kvalitet. Det er utrykt et ønske fra bransjen om et mer felles grunnlag å gjøre vurderingene på.

Bygg21 skal gjennom arbeidsgruppen Kompetanse komme med konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres, på en bedre måte i fremtiden.

 • Bård Frydenlund vil fortelle mer om Bygg21s arbeid i tillegg til sine egne og AF Gruppens erfaringer på området.
 • Jan Arild Watne vil gi sine betraktninger og erfaringer om temaet sett fra et leverandør og teknisk entreprenør perspektiv
 • Jan Myhre vil se på temaet ut i fra en stadig mer digitalisert byggebransje hvor Statsbygg som byggherre har satt seg ambisiøse mål

Info om foredragsholderne:

Bård Frydenlund, AF Gruppen

 • Diplomøkonom med Master of Management -grad fra BI
 • Har erfaring fra Statkraft Anlegg og AG Gruppen
 • Hans viktigste kompetanse er evnen til å sette sammen gode team og ha fokus på personligheter som kan utfylle hverandre

Jan Arild Watne, GK Norge

 • Utdannet VVS-ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole, og har en Mastergrad fra BI.
 • Har lang og variert erfaring fra tekniske entrepriser og service
 • Hans viktigste bidrag er erfaringen med å rekruttere og utvikle best mulig kompetanse både innen håndverksfagene og prosjektledelse

Jan Myhre, Statsbygg

 • Elektriker, elektroingeniør, bedriftsøkonom og pedagog
 • Har bl.a. erfaring som direktør for Statsbyggs Faglige ressurssenter
 • Hans bidrag er samlet over mer enn 40 år i bransjen på de fleste sider av bordet, og forstå helheter

Vel møtt!