HAR DU GJORT NOE SMART?

Bli med i jakten på beste praksis og Gullhammeren 2018

Publisert mandag 14. mai 2018

Gullhammeren 2018 er en konkurranse som skal bidra til økt oppmerksomhet rundt de som gjør det godt og utvikler norsk bygge- og eiendomsnæring. Konkurransen skal fremme personer, bedrifter og prosjekter som benytter seg av arbeidsprosesser som kan bidra til en mer effektiv, lønnsom og grønnere bygge- og eiendomsnæring. Vi er på jakt etter de som har funnet nye måter å jobbe på eller som allerede jobber på en måte som kan være «beste praksis» innenfor alle deler av plan- og byggeprosessen.

Det konkurreres i fem ulike kategorier som er definert som viktige for utvikling av norsk bygge- og eiendomsnæring.

1. Plan og byggeprosessen

2. Kvalitet og bærekraft

3. Samhandling

4. Industrialisering av byggeprosjekter

5. Kompetanse som konkurransefortrinn

Vinneren får tildelt Gullhammeren av kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland under Det Norske Byggemøtet 17.oktober. Hun sier blant annet:

«Vi vet at løsningene ikke må finnes opp, de finnes allerede i dag. Utfordringen er selvfølgelig at de ikke blir brukt av mange nok i hele næringen. Norsk byggenæring har veldig gode forutsetninger for å bli verdensledende på mange områder, som miljø, kvalitet og bærekraft, og digitalisering. Det handler om at dere deler den kunnskapen som bor i næringen allerede nå. Når dere løfter sammen, løfter dere hele næringen.»

Meld deg på konkurransen her