FIRE LØNNSOMME TIMER MED BESTE PRAKSIS FOR GODE BYGGEPROSJEKTER

Arbeidsmøtet er skreddersydd for virksomhetsledere og prosjektledere hos byggherrer, byggmestere, entreprenører, rådgivende ingeniører, kommuner og andre sentrale aktører i byggeprosessen.


Tid
24 oktober 2019 kl. 11.30
-
24 oktober 2019 kl. 16.00
Arrangør
Bygg21
Sted
Scandic Byparken, Christies gate 5-7, Bergen
Pris
Gratis

Dette er en glimrende anledning til å få en enkel og praktisk innføring i Bygg21s råd og løsninger som er basert på erfaringer fra mer enn 100 av bygge- og eiendomsbransjens fremste aktører.

Program: 

11.30 - 12.00: Lett lunsj for den som ønsker før vi starter programmet

12.00 - 14.00: Gjennomgang av beste praksis innenfor disse temaene: 

- Byggesak, plan- og reguleringsarbeid – effektivitet, tillit og samarbeid

- 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder

- Kompetanse – hvordan sørge for rett kompetanse på riktig plass til rett tid

Samhandling – seks tiltak for bedre samhandling i byggeprosjektet

- Industrialisering av byggeprosessen – flyt, organisering, digitale innkjøp og bruk av BIM

14.00 - 15.00:

Fordypning og erfaringsutveksling i mindre grupper over utvalgte temaer

15.00 -16.00: 

Felles oppsummering og introduksjon av Bygg21s nye verktøy www.byggelig.no som gjør det enkelt å bruke det du har behov for av råd og løsninger. Det blir også mulig for alle som vil videre, å koble seg på den landsdekkende kampanjen www.Bygg21signaturen.no som ble lansert under Arendalsuka.

Vel møtt!