Frokostmøte: God samhandling for gode bygg

Om bruk av veilederen «Vi bygger best – med åpenhet og tillit».


Tid
08 oktober kl. 08.00
-
08 oktober kl. 10.00
Arrangør
Bygg21
Sted
Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo
Pris
Gratis

«Å skape verdier sammen med andre gir glede og et godt sluttresultat» - Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom

«Gode skoler skapes av team som samhandler godt» - Rigmor Hansen, Undervisningsbygg - om bruk av Bygg21 veileder som kontraktsvedlegg.

«Vår jakt på drømmen om 40% økt verdiskapning» - Synnøve Sandberg, Oslo S Utvikling

«Kunsten å bygge veier og bygg uten å bygge konflikt» – Kari Sandberg, EBA

Mer informasjon kommer....