Frokostmøte: Tenker og bygger vi sammen – eller hver for oss?

Samhandling og tillit er nøkkelen til gode vilkår for alle.


Tid
08 oktober 2019 kl. 08.00
-
08 oktober 2019 kl. 10.00
Arrangør
Bygg21
Sted
Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo
Pris
Gratis

Bygg21 har identifisert Beste Praksis for samhandling i byggeprosjekter. På dette frokostmøtet får du en enkel og praktisk innføring i beste praksis og hva som skal til for å oppnå bedre samhandling gjennom hele byggeprosessen.

Møteleder er Sverre Tiltnes fra Bygg21.

Agenda: 

1)      Presentasjon av Bygg21-Signaturen og prosjektappen Byggelig - Sverre Tiltnes, Bygg21.

2)      Fire innlegg som viser bruk av beste praksis: 

«Å skape verdier sammen med andre gir glede og et godt sluttresultat» - Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom

«Gode skoler skapes av team som samhandler godt» - Rigmor Hansen, Undervisningsbygg

«Vår jakt på drømmen om 40% økt verdiskapning» - Synnøve Sandberg, Oslo S Utvikling

«Kunsten å bygge veier og bygg uten å bygge konflikt» – Kari Sandberg, EBA

3)      Debatt med innlederne. 

4)      Overraskelse

Vi serverer frokost fra kl. 08-08.30, og programmet starter 08.30. Vel møtt!