Frokostmøte: Investors krav til industriell gjennomføring

Bygg21 serverer oppskrifter på hvordan mer industrialiserte byggeprosjekter kan gi lavere kostnad, bedret kvalitet og økt lønnsomhet!


Tid
15 oktober 2019 kl. 08.00
-
15 oktober 2019 kl. 10.00
Arrangør
Bygg21
Sted
Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo
Pris
Gratis

 

 

De aller fleste aktørene i bygge- og eiendomsnæringen har en ambisjon om å levere bygg med best mulig kvalitet og bærekraft til lavest mulig kostnad.

For å kunne oppfylle dette målet må byggeprosjekter planlegges og gjennomføres med en industriell tankegang gjennom hele verdikjeden. Startpunktet for å få dette til er at det lages en klar plan for prosjektet og hva man ønsker å oppnå. Det er viktig å tenke og planlegge industrielt fra start til mål og viktige beslutninger og aktører må komme tidlig inn i prosessen.

Det er spesielt innenfor områdene organisering, flyt, standardisering, automatisering og teknologibruk at gevinstene ligger. Industrialisering av byggeprosjektene er ett av områdene med størst potensial for å få til en reduksjon av byggekostnadene, økt effektivitet og lønnsomhet for alle involverte. 

Møteleder er Sverre Tiltnes fra Bygg21.

Agenda: 

  1. Presentasjon av Bygg21-Signaturen og prosjektappen Byggelig - Sverre Tiltnes, Bygg21.

 

  1. Fire innlegg som viser bruk av Beste praksis:

«Hvordan modulfengslene reduserte byggekostnaden med 20 prosent» - Harald Nikolaisen, Statsbygg

 

«20-20-20-byggene i Møre og Romsdal» - Per Olaf Skuseth Brækkan, Møre & Romsdal fylkeskommune

 

«Den digitale veien til industrialisering og økt lønnsomhet» - Jon-Olav Sigvartsen, JOS Bygg

 

«OBOS Ulven setter standard - for kostnadseffektive gode bygg» - Espen Stordal, Team Veidekke DA

 

«JM industrialiserer sine boligprosjekter med utgangspunkt i Svanemerket» - Martin Asp, JM Norge

 

  1. Paneldebatt med gode eksempler fra salen.

 

  1. Overraskelse

 

Sted: Forstanderskapssalen på Sentralen

Vi serverer frokost fra kl. 08.00, og programmet starter kl 08.30. 

Påmelding: Send en e-post til: post@bygg21.no

 

Vel møtt!