Felles grunnlag for digitale materialanskaffelser

Bygg21 har identifisert Beste Praksis for en mer industrialisert byggeprosess.


Tid
01 oktober 2019 kl. 08.00
-
01 oktober 2019 kl. 10.00
Sted
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Pris
Gratis

Digitale innkjøp gir byggets brukere, FDV-operatører, byggeiere og produksjonsfellesskapet effektiv tilgang til informasjon om produkter og løsninger. Digitale innkjøp har et stort økonomisk og funksjonelt potensial for alle involverte. Frokostmøtet setter fokus på mulighetene digitale materialanskaffelser gir og hvilke utfordringer som må løses.

Møteleder er Sverre Tiltnes fra Bygg21.

Agenda: 

1.   Presentasjon av Bygg21-Signaturen og prosjektappen Byggelig - Sverre Tiltnes, Bygg21.

2.   Tre innlegg som viser bruk av beste praksis: 

«Produktinformasjon og effektiv vareflyt trenger et nøytralt merkesystem» - Knut Mathisen, GS1 Norway

«Digitale materialkjøp og høy lønnsomhet» - Per Stubberud Lieng, Gausdal Landhandleri

«Dagligvarehandelens klare råd til byggenæringen» - Per Ola Drøpping, ASKO

3.   Paneldebatt med gode eksempler fra salen.

Panel: Jon Karlsen, BNL – Per-Ola Drøpping, ASKO - Anett Andreassen, Statsbygg – Knut Mathisen, GS1, Per Stubberud Lieng, Gausdal Landhandleri og Øyvind Skarholt, Norsk Byggtjeneste (Standardiseringsutvalget),

4.   Overraskelse

Vi serverer frokost fra kl. 08.00, og programmet starter 08.30. 

Påmelding: Send en e-post til: post@bygg21.no

Vel møtt!