Kick-off signeringskampanjen

«Bygge- og eiendomsnæringen tar utfordringen: vil effektivisere bygg og eiendom med 20 prosent».


Tid
13 august 2019 kl. 14.00
-
13 august 2019 kl. 14.45
Arrangør
Storebrand og Bygg21
Sted
RS Storebrand, Pollen, Arendal
Pris
Gratis
Om arrangementet  

Nye bygg skal være effektive og fleksible. De skal vare lenge og bidra til et godt miljø, mens de bygges og mens de brukes. Samtidig må vi kunne produsere gode bygg billigere. Dette er utfordringen Bygg21, med mandat fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, har tatt tak i sammen med bygg- og eiendomsnæringen. 

Effektivisering av bygg og eiendom med 20 prosent er ambisiøst, men oppnåelig. Hvordan vi ligger an i arbeidet får du høre om her, sammen med det siste av rapporter, nye funn og ikke minst de utfordringer dette gir oss. Synes du det går for fort, eller for tregt, eller du vet hva som bør gjøres, har du anledning til å dele dette med oss her! 

Dagens praksis innen plan- og byggesaksbehandling har stort potensial for å redusere tidsbruk og kostnader. Så langt ser det ut til at «alle» slutter opp om prioriterte forslag på en positiv måte. Bygg21 ønsker at arbeidet og bransjesamspillet videreføres på flere områder, som anskaffelses- og gjennomføringsmodeller, industrialisering og digitalisering. En stor utfordring blir mer kostnadseffektive funksjonskrav og løsninger. Bygg21s jobb blir å samle og samordne mangfoldet av innovasjoner og initiativer, slik at det blir enkelt, forståelig og egennyttig å handle. 

Storebrand er en stor aktør innen eiendom. Vi er i gang med store byggeprosjekter der grønne løsninger testes ut i full skala. Gjennom god eiendomsforvaltning skaper vi gode verdier for våre pensjonssparere og et godt arbeidsmiljø for leietakerne. Visjonen for vår miljøorienterte forvaltning er klimanøytralt Norge, lukkede materialkretsløp og nullutslipp av miljøgifter innen 2050. 

Under Arendalsuka inviterer vi andre aktører i bygge- og eiendomsnæringen til et felles løft for mer effektive og bærekraftig byggeprosjekter. 

Velkommen til diskusjon, workshop og presentasjon av våre resultater, så langt 

Velkommen til Storebrandbåten, sentralt plassert ved gangbrua i Pollen. Det er begrenset plass på selve båten, men god plass rundt. Der er det også lett adkomst for rullestolbrukere.  

Medvirkende
    • Thorleif Fluer Vikre, Statssekretær, KMD
    • Jon Sandnes, Adm.dir, BNL
    • Heidi Wolden, Konsernsjef, Kruse Smith
    • Truls Nergaard, Leder, Storebrand Eiendom
    • Jon-Olav Sigvartsen, Styreleder, JOS Bygg, Norgeshus

Vel møtt!