Samspillkonferansen 2019

Samspillkonferanse 2019 setter søkelyset på nye gjennomføringsmodeller og samspill i et helhetlig perspektiv.


Tid
28 mai kl. 08.30
-
28 mai kl. 17.15
Arrangør
Quality Norway / Marstrand
Sted
Scandic, Solli, Oslo
Pris
4500 NOK

Her vil du:
• høre hvilke erfaringer Nye Veier som en av de mest foroverlente byggherrene har gjort seg og hvordan de tenker
• få innsyn i hvordan Statsbygg vil lykkes med samspill ved bygging av Nytt regjeringskvartal
• ta del i erfaringene fra Norges første IPD prosjekt og mange flere
• lære om hvordan man arbeider med ledelse og organisasjon
• få informasjon om hva rådgivere og entreprenører mener er viktig – hvordan
• hente inspirasjon om hvordan digitalisering vil påvirke fremtidens gjennomføring
• få vite hva sentrale ledere i bransjen ser for seg om 10 år!

De siste årene har vi sett at kontraktstørrelser og gjennomøringsmodeller i Bygg og anleggsbransjen har vært i utvikling. Store totalentrepriser og samspill som gjennomføringsmodell i forskjellige former er for alvor på vei inn i bygg- og anleggsbransjen.

Nye arbeidsprosesser med tidlig involvering av aktørene i prosjektutviklingen, insentivmekanismer påvirker arbeidsprosessene. Digitalisering vil endre arbeidsprosesser og måten vi gjennomfører prosjekter på. Dette betyr ny kompetanse og nye virksomhetsprosesser for både organisasjoner og folk.

Vi ser at mange byggherrer benytter forskjellige gjennomføringsstrategier
og modeller for samspill. Felles for alle er at de involverer entreprenøren i prosjektutviklingsfasen, men det varier hvor tidlig entreprenørene kommer inn. Noen stanser samspillet før byggefasen, mens andre gjennomfører samspill fra start til mål. Noen få integrerer hele verdikjeden i samspillet under en felles kontrakt (IPD/IPL). Hvilke modeller er best, og hvilke tanker ligger bak de enkelte strategier?

MÅLGRUPPE

Konferansen er relevant for alle som ønsker informasjon om utviklingen på gjennomføringsmodeller fremover. De som arbeider med kontrakt og gjennomføringsstrategi, eller som ønsker å forstå hva slags kompetanse og hvilke virksomhetsprosesser vi må tilpasse oss i den nære fremtid, vil ha stort utbytte av konferansen.

Se programmet her