Veileder for kandidater til Bygg21s hammer og Gullhammeren 2018

For å gjøre det enkelt å delta kan du ta ut denne veilederen og erstatte det som står i parantesene med dine egne opplysninger. Ta gjerne kontakt med Bygg21 hvis du lurer på noe.

Publisert tirsdag 28. august 2018

Gullhammeren 2018 er en konkurranse som skal fremme personer, bedrifter og prosjekter som benytter seg av arbeidsprosesser som kan bidra til en mer effektiv, lønnsom og grønnere bygge- og eiendomsnæring. Vi er på jakt etter de som har tatt i bruk nye måter å jobbe på eller som allerede jobber på en måte som kan være «beste praksis» innenfor alle deler av plan- og byggeprosessen.

Forslagsstiller: 

(Navn på den som melder inn prosjektet)

Kandidat: 

(Navn på den som bør være kandidat)

Prosjekt/aktivitet/virksomhet: 

(Kort beskrivelse av prosjektet/aktiviteten/virksomheten som fortjener å motta utmerkelsen)

Begrunnelse: 

(Hva er det ved prosjektet/aktiviteten/virksomheten som gjør at Bygg21 bør fremheve dette som Beste praksisinnen et eller flere av sine satsingsområder:

  • Plan- og byggesaksprosessen
  • Kvalitet og bærekraft 
  • Samhandling 
  • Industrialisering  
  • Kompetanse

Hvilke arbeidsmetoder/materialer og/eller verktøy var avgjørende for resultatet?

Hvilken tankegang lå til grunn for at dere tok dette i bruk?)

Resultater:

Hvilke resultater ga det å jobbe på denne måten? Eksempelvis: Mer fornøyde kunder, kortere byggetid, bedre lønnsomhet, mindre utslipp og avfall, bedre kvalitet, høyere trivsel, læring etc.)

Konsekvenser:

(Hvordan vil dere bruke dette videre? Er det overførbart til andre prosjekter/aktiviteter/virksomheter?)

Bilder og annen dokumentasjon:

(Legg gjerne ved bilder, illustrasjoner, dokumenter eller annet som fortelle noe om prosjektet/aktiviteten/virksomheten) 

Referanser:

(Er det noen som kan gi supplerende opplysninger om prosjektet?)

Innsending:

Send inn forslaget via https://easyfact.wufoo.com/forms/gullhammeren-2018/eller send det på epost til: post@bygg21.no

Frist for innsending til konkurransen om Gullhammeren 2018: 10. september 2018

Flere opplysninger: 

Kommunikasjonsrådgiver Jon Gangdal, jon@bygg21.no, 909 87 909.