Bygg21 søker suksesshistorier fra kommune-Norge

Fra Arendal til Alta - vi søker eksempler på effektive og konstruktive møter mellom kommuner og utbyggere. Har du et eksempel? Send inn til post@bygg21.no.

Publisert mandag 15. august 2016

Målet med historieinnsamlingen er å identifisere beste praksis innen plan- og byggesaksbehandling.

Bygg21 leverte før sommeren rapporten ”Enkle grep – raskere fra behov til bygg21 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som svar på bestillingen i mandatet til Bygg21 om å ”identifisere og vurdere utfordringer (..) i grensesnittet mellom dete offentlige og næringen og foreslå mulige løsninger”.

Rapporten kan leses her.

I arbeidet med rapporten identifiserte redaksjonen både strukturelle og kulturelle utfordringer i møtet mellom næringen og det offentlige.

For å utløse potensialet i næringen, og i næringens møte med det offentlige, ønsker vi å bygge på beste praksis. Derfor er vi nå på jakt etter historier på, og eksempler fra, prosjekter og prosesser hvor samarbeidet og samspillet mellom næring og myndigheter har vært spesielt godt.

Del gjerne kortet og oppfordringen om å sende inn suksesshistorier.

Vi vil gi anerkjennelse til de som utvikler og tar i bruk beste praksis.