Personvernerklæring


Bygg21 er et nøytralt og ikke-kommersielt samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen i Norge og statlige myndigheter. Bygg21 deler beste praksis og utvikler nyttige råd og løsninger for en mer kostnadseffektiv og bærekraftig næring.


Personopplysninger blir kun brukt til å formidle nyheter og dele av beste praksis. Personopplysninger blir ikke delt med andre. Våre databaser og dokumenter håndteres innenfor rutinene i Direktoratet for byggkvalitet.