Bygg21-sjefen har trua

Bygg21 har som mål å redusere kostnadene i byggebransjen med hele 20 prosent i løpet av 2020. Vi har tatt en prat med administrerende direktør Sverre Tiltnes om det ambisiøse målet.

Publisert onsdag 29. juni 2016

Tekst: Kjell Jørgen Holbye

Hvordan i all verden skal Bygg21 klare å redusere bransjens kostnader med 20 prosent?

 – Svaret ligger i spørsmålet. 20 prosent lavere kostnadsnivå er noe som skapes gjennom aktiv handling hos mange. Norge er begunstiget med mange gode aktører, prosjekter og tradisjoner som daglig demonstrer den praksisen som i sum kan gi resultatet. Om vi greier å spre beste praksis og gjøre den til bransjenorm, og i tillegg få samspillet mellom næring og myndigheter tilsvarende godt, har vi god tro på å nå målet i løpet av 2020. Bygg21s jobb blir å støtte og anerkjenne de som tar eierskap til, og følger, beste praksis.

 Det høres krevende ut. Hvordan skal dere greie det i praksis?

 – Bygg og eiendom er en praktisk og konkurranseutsatt næring. Offentlige investorer er avhengig av konkurranseutsatte tjenester. Det er ingen løsninger som kan konkurrere med beste praksis om det gir fortrinn i markedet. Derfor er det naturlig for oss å utfordre og samarbeide med investorene og de reelle totalentreprenørene, de som setter betingelser og vilkår gjennom sine anskaffelser og gjennomføringsmodeller. På sikt har vi dessuten positive forventninger til at brukerne av bygg og boliger blir krevende kunder – sluttbrukerne får det alltid som de vil. Tenk om det offentlige kunne gå foran i alle sine anskaffelser av bygg, enten de er leietakere eller utbyggere. Vi vet at profesjonelle næringsbyggere er foroverlente. På samme måten er vi forventningsfulle til Kommunalteknisk forenings nye strategi for å dyktiggjøre kommunene som bestillere av bygg. Bygg21s jobb blir å identifisere beste praksis som gir største bidrag til 20 prosent-målet, og utfordre de som kan gi fortrinn, enten det er myndigheter eller markedsaktører.

 Så dere satser på de gode pilotene, da?

 – Gode pilotprosjekter og -eksempler er viktig, men vi er bevisst på at beste praksis også finnes i helt vanlige prosjekter. Noen har valgt en spennende teknisk løsning, andre har organisert seg på en fremragende måte, og andre igjen har digitalisert og industrialisert virksomheten på en måte som har gitt lavere kostnader. Bygg21s jobb er å finne de beste løsningene i høyprofilerte piloter så vel som ordinære hverdagsprosjekter. Vi er på evig jakt etter informasjon om hvor vi finner de mange som hver for seg bærer beste praksis. Om vi greier å få andre til å følge etter, blir dagens eier av beste praksis forvandlet fra en enslig gærning til et ledende forbilde. På sett og vis er det de første følgerne som skaper den bevegelsen som realiserer 20 prosent-målet. Forbilder og gode følgere gjør susen.

 Kan du bli enda mer konkret på hva som skal gjøres?

 – Vi leverte nettopp rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til bygg». Dagens praksis innen plan- og byggesaksbehandling har stort potensial for å redusere tidsbruk og kostnader. Arbeidet med rapporten støttet seg til beste faglige og juridiske kompetanse, aktiv dialog og forankring i strategisk forum og andre, samtidig som vi dro veksler et mangfold av rapporter og råd. Dette var en arbeidsform som involverte styret på en aktiv måte. Resultatet ble enkelt, fokusert og praktisk. Så langt ser det ut til at «alle» slutter opp om prioriterte forslag på en positiv måte. Bygg21 vil videreføre denne arbeidsgruppemodellen innenfor bransjesamspillet, hva enten det gjelder anskaffelses- og gjennomføringsmodeller, industrialisering og digitalisering, eller mer kostnadseffektive funksjonskrav og løsninger. Bygg21s jobb blir å samle og samordne mangfoldet av innovasjoner og initiativer, slik at det blir enkelt, forståelig og egennyttig å handle.

 Det er ikke fare for at dere blir et forvirrende femte hjul på vogna, da?

 – If it works, skal jeg garantere at Bygg21 ikke vil prøve å fikse det. Men vi har sett at Bygg21s uavhengige rolle mellom næringsaktørene og tett på myndighetene, gjør at vi kan samordne, utfordre og klargjøre for en effektivisering som forsterker partenes arbeid. Her ligger det et stort potensial. I enkeltsaker kan det være avgjørende å ha en uavhengig, bransjenær og kompetent pådriver som Bygg21. Eksempelvis har fasenormen Neste Steg fått et bredt eierskap og utbredelse i løpet av mindre enn et halvt år. Nå forventer vi at våre forslag til enkle grep for å effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen kan få en tilsvarende rask effekt. Mottakelsen gjør oss optimistiske.

 Så du har trua?

 – Når vi opplever så mye positiv vilje og evne, og kombinerer det med jordnære og praktiske råd og løsninger som det kan tas i bruk, så kan jeg ikke være annet en superoptimistisk. Vi vet selvsagt at endring ikke er lett. Vi vet også at de fleste jobber hver dag med å holde kostnadene nede. Men det må ikke skygge for gleden av å slippe så mye unødige kostnader som vi i dag drasser på. Ja, jeg har trua!