hva er Bygg21?

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.


Vårt mandat

Bygg21 får mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  I 2017 og 2018 leverer seks arbeidsgrupper konkrete endringsforslag- og initativ innenfor seks områder.

Les Bygg21s mandat for perioden 2017-2019

Les Bygg21s tillegg til mandat for utbyggingsavtaler

Les Bygg21s mandat for perioden 2015-2016

 

Hvem er vi

Bygg21 består av et styre, strategisk råd, sekretariat og 6 arbeidsgrupper.

Bygg21 representerer hele Norges bygg- og eiendomsnæring. Derfor har vi mobilisert bransjefolk fra bygg- og eiendomsselskapene, myndighetsapparatet, arkitekt- og konsulentvirksomheter og akademia.

 Modell, sekretariat, styre, strategisk råd, arbeidsgrupper

Strategi

Les mer om strategien «Sammen bygger vi fremtiden» her

På oppdrag fra KMD har Bygg21 utarbeidet strategien «Sammen bygger vi fremtiden». Over 400 aktører fra bygg- og eiendomsnæringen, statlige myndigheter, forsknings- og utdanningssektoren og andre sentrale aktører har kommet med innspill. I strategiarbeidet identifiserte næringen et potensial for å kutte kostnader med 20% innen utgangen av år 2020, basert på bred og aktiv implementering av beste praksis for produktivitet og bærekraft.

Mål 

Bygg21 jobber for at bygg- og eiendomsnæringen selv kan kutte kostnadene med 20 prosent fra 2013 innen utgangen av året 2020. 


Nyheter om Bygg21