Fra venstre bak: Sissel Leire, styreleder, Stig Bech, nestleder, Siri Hunnes Blakstad, Jon Olav Sigvartsen, Harald V. Nikolaisen. Foran fra venstre: Netten Østberg, Arne Giske.

Styret i Bygg21 gjenoppnevnt

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. - Styret er godt i gang med arbeidet, og er inne i leveransefasen. Jeg har derfor valgt å gjenoppnevne styret for perioden 2017-2019, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Seks arbeidsgrupper skal jakte på bransjestandarden

Aktiv bruk av digitale løsninger, industrialisert design og produksjon og halvert planleggingstid skal gjøre bygg- og eiendomsbransjen mer effektiv. Nå skal seks arbeidsgrupper finne svar på hvordan beste praksis kan sette standard for hele bransjen.

Nå tar Bygg21-arbeidet fart. Thor Olaf Askjer leder første arbeidsgruppe ut

”Næringens rolle i plan- og byggesaker” er navnet på gruppa som skal identifisere muligheter for å doble effektiviteten i plan- og byggesaksprosesser. - Jeg ønsker en egen ”strategi for tillit”, sier Askjer i et intervju om arbeidet.

Bygg21-undersøkelse viser at prosessene på byggeplass er lite digitalisert

Bygg21 har på byggeplass og i spørreundersøkelse kartlagt hvordan og i hvor stor grad byggenæringen anvender digitale muligheter innen produktsøk, logistikk og vareflyt. Konklusjonen er at næringen har mye å gå på.

Bygg21-lunsj om produktiv måling

Ferske data viser at norske byggeprosjekter har langt opp til verdenseliten når det gjelder både effektivitet og bærekraft. Den gode nyheten er at produktiviteten og bærekraften vil øke i takt med at næringen nå begynner å måle sine egne prestasjoner i langt større grad enn tidligere.

Fasenormen "Neste steg"

Neste Steg er et rammeverk som beskriver byggets kjerneprosesser i alle steg – fra vugge til grav.

Bygg21s råd for mer effektiv plan- og byggesaksbehandling

Bygg21 har utarbeidet en rapport til KMD om utfordringene som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og næringen, og har foreslått løsninger som vil bidra til mer effektiv plan og byggesaksbehandling.

Bygg21-undersøkelse viser at prosessene på byggeplass er lite digitalisert

Bygg21 har på byggeplass og i spørreundersøkelse kartlagt hvordan og i hvor stor grad byggenæringen anvender digitale muligheter innen produktsøk, logistikk og vareflyt. Konklusjonen er at næringen har mye å gå på.

Bygg21 og KMD ønsker raskere saksbehandling – over hele landet

Bygg21 og kommunal- og moderniseringsminsteren mener at både det offentlige og utbyggerne må bidra til mer effektiv byggesaksbehandling. Da kan flere boligprosjekter realiseres raskere.

Bygg21 arrangerte lunsjmøte om den digitale revolusjonen

Store forventninger, men foreløpig få aktører som utnytter alle mulighetene som finnes innen digitale løsninger.

Bygg21s seks områder for leveransefasen 2017-2018

20. september var Bygg21s strategiske råd samlet for tredje gang. Rådet fikk presentert de seks hovedområdene som innsatsen skal spisses mot i en avsluttende leveransefase på to år.

OBOS-konferanse med temperatur og mening

Hvor viktig er arkitekten når byen skal vokse, og er det motsetning mellom god arkitektur og boliger folk har råd til, spurte OBOS under den årlige boligkonferansen, tirsdag 30.august.

Bygg21 søker suksesshistorier fra kommune-Norge

Fra Arendal til Alta - vi søker eksempler på effektive og konstruktive møter mellom kommuner og utbyggere. Har du et eksempel? Send inn til post@bygg21.no.

Vil oppnå felles forståelse

Bygg21 finansierer utviklingen av den web-baserte Byggordboka, et samarbeid mellom flere aktører i bygg- og eiendomsbransjen med teknisk løsning utviklet av studenter ved dataingeniørlinjen på NTNU-Høgskolen i Ålesund.

Vil oppnå felles forståelse

Bygg21 finansierer utviklingen av den web-baserte Byggordboka, et samarbeid mellom flere aktører i bygg- og eiendomsbransjen med teknisk løsning utviklet av studenter ved dataingeniørlinjen på NTNU-Høgskolen i Ålesund.

Effektivisering kan gi milliarder

Bygg21 foreslår maks to juridiske plan-nivåer, bedre samordning av statlige innsigelser, og fortgang i forenklet automatisk byggesaksbehandling.

Tiltnes har trua

Bygg21 har som mål å redusere kostnadene i byggebransjen med hele 20 prosent i løpet av 2020. Vi har tatt en prat med administrerende direktør Sverre Tiltnes om det ambisiøse målet.

Fra ord til handling

Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj er nyvalgt leder av en gruppe som skal presentere løsninger for en effektiv og bærekraftig bygg- og eiendomsnæring. Noen av løsningene vil han teste ut i sine egne prosjekter.

Gjør steinørken grønn

- Området er ideelt, med like lang vei til Oslo S som det er fra Majorstua til Oslo S, sier Jon-Erik Lunøe, daglig leder i Ulven AS, som eies av OBOS.

God arkitektur gir god helse

- Plan-og bygningsloven er en helselov. Derfor må arkitekturen og materialvalget handle om menneskets ve og vel. Det blir det god økonomi av, sier Cathrine Vigander, daglig leder i Element Arkitekter.