NKF og Bygg21 bedrer kommunenes bestillerkompetanse

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Bygg21 har inngått en samarbeidsavtale om prosjektstøtte for å bedre bestillerkompetansen i offentlige investeringsprosjekter innen bygg og eiendom.

Kari Sandberg leder arbeidsgruppen for produktivitet og kostnadsutvikling

-Det vi kan måle, kan vi forbedre

– Produktiviteten i byggebransjen er atskillig bedre enn mange vil ha det til. Utfordringen er at den varierer sterkt fra bedrift til bedrift, og fra prosjekt til prosjekt. Det gir et stort rom for forbedringer. Men først må vi bli enige om hvordan produktivitet skal måles, og hva det faktisk er.

- Deling av beste praksis gir konkurransefortrinn

Advokat i BA-HR og Bygg21-styrets nestleder Stig Bech utfordret under Citykonferansen tankegangen om at man skal holde sine arbeidsmetoder hemmelige for å bevare konkurransefortrinn. - Etter mitt syn er det neste bare fordeler med å åpne opp og dele beste praksis, sa Bech.

Katharina Bramslev skal lede Bygg21s arbeidsgruppe ”Kvalitet og bærekraft”

Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse mener det er blitt spredt for mange fordommer om at miljøtiltak koster. Nå skal hun lede en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av åtte fagfolk som skal bidra til å utløse næringens potensial for bærekraft – i alle betydningene av ordet.

100.000 kroner til beste idé i innovasjonskonkurranse

Innovasjon Norge deler ut midler og rådgivning til en idé til et produkt eller en tjeneste som vil gjøre norsk byggenæring grønnere.

Fra venstre: Anne Sofie Bjørkholt, BA-HR advokater, seksjonssjef Anders Løvnes Solheim Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom og utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag Bolig.

Bygg21-lunsj om balanserte spleiselag engasjerte

En fullsatt sal og et kompetent panel diskuterte ”balanserte utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav” på Bygg21s lunsjmøte sist torsdag. –Løser vi denne utfordringen kan vi halvere saksbehandlingstiden i hele landet, fortalte Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Fra venstre bak: Sissel Leire, styreleder, Stig Bech, nestleder, Siri Hunnes Blakstad, Jon Olav Sigvartsen, Harald V. Nikolaisen. Foran fra venstre: Netten Østberg, Arne Giske.

Styret i Bygg21 gjenoppnevnt

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. - Styret er godt i gang med arbeidet, og er inne i leveransefasen. Jeg har derfor valgt å gjenoppnevne styret for perioden 2017-2019, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Seks arbeidsgrupper skal jakte på bransjestandarden

Aktiv bruk av digitale løsninger, industrialisert design og produksjon og halvert planleggingstid skal gjøre bygg- og eiendomsbransjen mer effektiv. Nå skal seks arbeidsgrupper finne svar på hvordan beste praksis kan sette standard for hele bransjen.

Nå tar Bygg21-arbeidet fart. Thor Olaf Askjer leder første arbeidsgruppe ut

”Næringens rolle i plan- og byggesaker” er navnet på gruppa som skal identifisere muligheter for å doble effektiviteten i plan- og byggesaksprosesser. - Jeg ønsker en egen ”strategi for tillit”, sier Askjer i et intervju om arbeidet.

Bygg21-undersøkelse viser at prosessene på byggeplass er lite digitalisert

Bygg21 har på byggeplass og i spørreundersøkelse kartlagt hvordan og i hvor stor grad byggenæringen anvender digitale muligheter innen produktsøk, logistikk og vareflyt. Konklusjonen er at næringen har mye å gå på.

Bygg21-lunsj om produktiv måling

Ferske data viser at norske byggeprosjekter har langt opp til verdenseliten når det gjelder både effektivitet og bærekraft. Den gode nyheten er at produktiviteten og bærekraften vil øke i takt med at næringen nå begynner å måle sine egne prestasjoner i langt større grad enn tidligere.

Fasenormen "Neste steg"

Neste Steg er et rammeverk som beskriver byggets kjerneprosesser i alle steg – fra vugge til grav.

Bygg21s råd for mer effektiv plan- og byggesaksbehandling

Bygg21 har utarbeidet en rapport til KMD om utfordringene som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og næringen, og har foreslått løsninger som vil bidra til mer effektiv plan og byggesaksbehandling.

Bygg21-undersøkelse viser at prosessene på byggeplass er lite digitalisert

Bygg21 har på byggeplass og i spørreundersøkelse kartlagt hvordan og i hvor stor grad byggenæringen anvender digitale muligheter innen produktsøk, logistikk og vareflyt. Konklusjonen er at næringen har mye å gå på.

Bygg21 og KMD ønsker raskere saksbehandling – over hele landet

Bygg21 og kommunal- og moderniseringsminsteren mener at både det offentlige og utbyggerne må bidra til mer effektiv byggesaksbehandling. Da kan flere boligprosjekter realiseres raskere.

Bygg21 arrangerte lunsjmøte om den digitale revolusjonen

Store forventninger, men foreløpig få aktører som utnytter alle mulighetene som finnes innen digitale løsninger.

Bygg21s seks områder for leveransefasen 2017-2018

20. september var Bygg21s strategiske råd samlet for tredje gang. Rådet fikk presentert de seks hovedområdene som innsatsen skal spisses mot i en avsluttende leveransefase på to år.

OBOS-konferanse med temperatur og mening

Hvor viktig er arkitekten når byen skal vokse, og er det motsetning mellom god arkitektur og boliger folk har råd til, spurte OBOS under den årlige boligkonferansen, tirsdag 30.august.

Bygg21 søker suksesshistorier fra kommune-Norge

Fra Arendal til Alta - vi søker eksempler på effektive og konstruktive møter mellom kommuner og utbyggere. Har du et eksempel? Send inn til post@bygg21.no.

Vil oppnå felles forståelse

Bygg21 finansierer utviklingen av den web-baserte Byggordboka, et samarbeid mellom flere aktører i bygg- og eiendomsbransjen med teknisk løsning utviklet av studenter ved dataingeniørlinjen på NTNU-Høgskolen i Ålesund.