Vil oppnå felles forståelse

Bygg21 finansierer utviklingen av den web-baserte Byggordboka, et samarbeid mellom flere aktører i bygg- og eiendomsbransjen med teknisk løsning utviklet av studenter ved dataingeniørlinjen på NTNU-Høgskolen i Ålesund.

Effektivisering kan gi milliarder

Bygg21 foreslår maks to juridiske plan-nivåer, bedre samordning av statlige innsigelser, og fortgang i forenklet automatisk byggesaksbehandling.

Tiltnes har trua

Bygg21 har som mål å redusere kostnadene i byggebransjen med hele 20 prosent i løpet av 2020. Vi har tatt en prat med administrerende direktør Sverre Tiltnes om det ambisiøse målet.

Fra ord til handling

Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj er nyvalgt leder av en gruppe som skal presentere løsninger for en effektiv og bærekraftig bygg- og eiendomsnæring. Noen av løsningene vil han teste ut i sine egne prosjekter.

Gjør steinørken grønn

- Området er ideelt, med like lang vei til Oslo S som det er fra Majorstua til Oslo S, sier Jon-Erik Lunøe, daglig leder i Ulven AS, som eies av OBOS.

God arkitektur gir god helse

- Plan-og bygningsloven er en helselov. Derfor må arkitekturen og materialvalget handle om menneskets ve og vel. Det blir det god økonomi av, sier Cathrine Vigander, daglig leder i Element Arkitekter.

Betaler kvalitet seg?

Bygg21 har initiert og bidratt til et prosjekt hos analysefirmaet Arealstatistikk AS for å få økt kunnskap om kost/nytte av definerte kvaliteter i bygg.

Betaler kvalitet seg?

Bygg21 har initiert og bidratt til et prosjekt hos analysefirmaet Arealstatistikk AS for å få økt kunnskap om kost/nytte av definerte kvaliteter i bygg.

Oppstart av bygdin

Sintef Byggforsk samlet representanter fra en lang rekke private og offentlige aktører i bransjen til oppstartsmøte for nettverket Bygdin - bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena.

PRESTASJONSMÅLING I BAE-NÆRINGEN

Byggenæringens Landsforening avholdt sitt andre brukermøte for deltakere i prosjektet «Prestasjonsmåling i BAE-næringen onsdag 15. juni. Hovedtemaet var bruken av resultatene fra målingene til forbedringsarbeid. Dr. Stephen P. Mulva, leder av CII i Houston fortalte om fremtidig utvikling og internasjonale erfaringer med verktøyet.

Prestasjonsmåling

Byggenæringens Landsforening avholdt sitt andre brukermøte for deltakere i prosjektet «Prestasjonsmåling i BAE-næringen onsdag 15. juni. Hovedtemaet var bruken av resultatene fra målingene til forbedringsarbeid. Dr. Stephen P. Mulva, leder av CII i Houston fortalte om fremtidig utvikling og internasjonale erfaringer med verktøyet.

Tidstyver i plan- og byggesak

Bygg21 avholdt sitt andre frokostmøte med diskusjon rundt rapporten «Enkle grep- Raskere fra behov til bygg» tirsdag 14. juni 2016, med godt oppmøte fra aktører i bygg- og eiendomsbransjen og representanter fra myndighetene.

Bygg21s råd for mer effektiv plan- og byggesaksbehandling

Bygg21 har utarbeidet en rapport til KMD om utfordringene som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og næringen, og har foreslått løsninger som vil bidra til mer effektiv plan og byggesaksbehandling.

Bygg21-frokost engasjerte næringen

Bygg21 sparket onsdag 11. mai i gang en serie med Bygg21-frokoster på den nye møteplassen Sentralen i Oslo. Industrialisering av næringen var tema for det første møtet.

Bygg21 vil endre næringens møte med myndighetene

Bygg21 er rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og utarbeider nå rapporten Myndighetssamspillet. Rapporten tar for seg utfordringer og muligheter i møtet mellom bygg- og eiendomsnæringen og myndighetene.

Konkurransekraft og bærekraft i bygg og eiendom

Bygg21, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Difi har satt fokus på bygg og eiendomsnæringens viktigste utfordringer. Velkommen til Byggedagene 9. mars 2016!

2424 deltakere i byggenæringens største kurs

I julen lanserte Bygg21 kurset «Reisen til Byggestjernen» for bygg- og eiendomsnæringen. Til sammen deltok 2424 personer i det som ble bransjen største mikrokurs gjennom tidene.

Bygg21 resultater 2015

Bare få måneder etter at det nye styret i Bygg21 ble konstituert, er det flere tiltak på trappene.

Bygg21 resultater 2015

Bare få måneder etter at det nye styret i Bygg21 ble konstituert, er det flere tiltak på trappene.

Bygg21 resultater 2015

Bare få måneder etter at det nye styret i Bygg21 ble konstituert, er det flere tiltak på trappene.