Jan Tore Sanner på kurs

Statsråden twitret om årets hyggeligste kurs forkledd som julekalender.

Ta årets hyggeligste kurs – forkledd som julekalender

Bygg21 lanserer en helt ny form for kurs som skal undervise hele Norges byggenæring. Kurset er laget i form av en julekalender, og har fått navnet Reisen til Byggestjernen.

- Vi er med for at Bygg21 skal lykkes

Bygg21 har samlet 21 av bransjens mest inspirerte og betydningsfulle aktører til sitt strategiske råd.

- Trenger ikke være Sherlock Holmes

– Hvis man virkelig vil, trenger man ikke å være Sherlock Holmes for å forstå hvor kjeltringene er, sa Magnus Hvam i Forny AS på frokostseminaret om seriøsitet som Bygg21 arrangerte i juni.

Bygg21 lanserer nytt rammeverk for stegene i en byggeprosess

Fasenormen "Neste Steg" er en felles referanse som skal samkjøre BAE-næringen.

"Neste Steg" - Steg 7: Bruk og forvaltning

"Neste Steg" - Steg 6: Overlevering og ibruktakelse

"Neste Steg - Steg 5: Produksjon og leveranser

"Neste Steg" - Steg 4: Detaljprosjektering

"Neste Steg" - Steg 3: Bearbeiding av valgt konsept

"Neste Steg" - Steg 2: Program og konseptutvikling

"Neste Steg" - Informasjonsflyt

Informasjonsflyt er essensielt for å bevege seg mellom stegene i byggeprosessen.

"Neste Steg" - Roller

Bak prosessene og oppgavene i "Neste Steg" ligger informasjonsflyten. Den er selve ryggraden i en felles informasjonsstruktur, som avgjør både produktivitet (tempo) og effektivitet (kvalitet) i resultatutviklingen. Rollene skal støtte opp om dette.

"Neste Steg" - Prosesser

"Neste Steg" inneholder to typer prosesser: Kjerneprosesser og Ledelsesprosesser.

"Neste Steg" - Det offentlige perspektivet

Dette perspektivet representerer samfunnets behov for å ivareta fellesskapets interesser.

"Neste Steg" - Det utøvende perspektivet

De utøvende er de som utfører produksjonsoppgavene i utredning, prosjektering eller bygging.

"Neste Steg" - Brukerperspektivet

Brukeren er den som skal leve med og kanskje leve av resultatet som prosjektet gir.

"Neste Steg" - Eierperspektivet

Eieren er den som formelt initierer tiltaket og anerkjenner dets eksistens.

"Neste Steg" - Utdypning av utvalgte tema

Fire temaer er spesielt viktige for forståelsen av "Neste Steg"; De fire perspektivene som er bygget inn i "Neste Steg", prosessene som inngår, rollene som "Neste Steg" setter fokus på, og informasjonsflyten som "Neste Steg" skal effektivisere.

"Neste Steg" - Generell oversikt

"Neste Steg" er et rammeverk som beskriver gjennomføringen av et bygge- og anleggsprosjekt. Prosessen foregår i åtte steg fra start til avvikling.