"Neste Steg" - Steg 6: Overlevering og ibruktakelse

"Neste Steg - Steg 5: Produksjon og leveranser

"Neste Steg" - Steg 4: Detaljprosjektering

"Neste Steg" - Steg 3: Bearbeiding av valgt konsept

"Neste Steg" - Steg 2: Program og konseptutvikling

"Neste Steg" - Informasjonsflyt

Informasjonsflyt er essensielt for å bevege seg mellom stegene i byggeprosessen.

"Neste Steg" - Roller

Bak prosessene og oppgavene i "Neste Steg" ligger informasjonsflyten. Den er selve ryggraden i en felles informasjonsstruktur, som avgjør både produktivitet (tempo) og effektivitet (kvalitet) i resultatutviklingen. Rollene skal støtte opp om dette.

"Neste Steg" - Prosesser

"Neste Steg" inneholder to typer prosesser: Kjerneprosesser og Ledelsesprosesser.

"Neste Steg" - Det offentlige perspektivet

Dette perspektivet representerer samfunnets behov for å ivareta fellesskapets interesser.

"Neste Steg" - Det utøvende perspektivet

De utøvende er de som utfører produksjonsoppgavene i utredning, prosjektering eller bygging.

"Neste Steg" - Brukerperspektivet

Brukeren er den som skal leve med og kanskje leve av resultatet som prosjektet gir.

"Neste Steg" - Eierperspektivet

Eieren er den som formelt initierer tiltaket og anerkjenner dets eksistens.

"Neste Steg" - Utdypning av utvalgte tema

Fire temaer er spesielt viktige for forståelsen av "Neste Steg"; De fire perspektivene som er bygget inn i "Neste Steg", prosessene som inngår, rollene som "Neste Steg" setter fokus på, og informasjonsflyten som "Neste Steg" skal effektivisere.

"Neste Steg" - Generell oversikt

"Neste Steg" er et rammeverk som beskriver gjennomføringen av et bygge- og anleggsprosjekt. Prosessen foregår i åtte steg fra start til avvikling.

Sammendrag - "Neste steg"

Et bygg kan bygges på 100 forskjellige måter, men hvordan gjør man det mest effektivt? Det er problemstillingen vi adresserer i det påfølgende.

-

Prekært behov for godkjenning av utenlandsk fagutdanning

Bygg21 er opptatt av at byggenæringens bedrifter har en god sammensetning av utdannede fagarbeidere, slik at de til enhver tid kan sette sammen de mest optimale teamene. Bygg21 er derfor bekymret over at vi i dag ikke vet hvilken utdanning mange av våre arbeidere har.

Fasenormen skal gi bedre lønnsomhet

Den nye fasenormen for bygg- og anleggsbransjen har som mål å bedre samspillet mellom aktørene.

Karriere med yrkesfag

Noen mener yrkesfag er en blindvei, men er det ikke motsatt? Bygg21 arrangerte seminar på Bygg Reis Deg 16. oktober.

Når vet du at huset er din venn?

Inneklima til glede eller besvær. Bygg21 arrangerte seminar på Bygg Reis Deg 17. oktober og hadde hentet inn landets fremste eksperter på området.

Pilotprosjekt. 15 norske bedrifter tester ut internasjonalt måleverktøy.

Tester verktøy for prestasjonsmåling

Nylig startet 15 bedrifter et pilotprosjekt for å teste et amerikansk verktøy for prestasjonsmåling.