Sammendrag - "Neste steg"

Et bygg kan bygges på 100 forskjellige måter, men hvordan gjør man det mest effektivt? Det er problemstillingen vi adresserer i det påfølgende.

-

Prekært behov for godkjenning av utenlandsk fagutdanning

Bygg21 er opptatt av at byggenæringens bedrifter har en god sammensetning av utdannede fagarbeidere, slik at de til enhver tid kan sette sammen de mest optimale teamene. Bygg21 er derfor bekymret over at vi i dag ikke vet hvilken utdanning mange av våre arbeidere har.

Fasenormen skal gi bedre lønnsomhet

Den nye fasenormen for bygg- og anleggsbransjen har som mål å bedre samspillet mellom aktørene.

Karriere med yrkesfag

Noen mener yrkesfag er en blindvei, men er det ikke motsatt? Bygg21 arrangerte seminar på Bygg Reis Deg 16. oktober.

Når vet du at huset er din venn?

Inneklima til glede eller besvær. Bygg21 arrangerte seminar på Bygg Reis Deg 17. oktober og hadde hentet inn landets fremste eksperter på området.

Pilotprosjekt. 15 norske bedrifter tester ut internasjonalt måleverktøy.

Tester verktøy for prestasjonsmåling

Nylig startet 15 bedrifter et pilotprosjekt for å teste et amerikansk verktøy for prestasjonsmåling.

Forskningsrådet lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet

FoU-løft i byggenæringen

BIA lyser ut 430 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Skal smøre innovasjonsnavet

Bygg- og eiendomsnæringen er i stor grad lokal. Bygg21 ønsker å være tilstede regionalt og ønsker å dekke hele landet gjennom 5-6 naturlig avgrensete regioner. Først ut er Nord-Vestlandet.

Bygg21-styret består av (f.v. bak): styreleder Sissel Leire, styreleder Kruse Smith Eiendom AS og Kruse Smith Entreprenør AS, nestleder Stig Bech, partner i BA-HR, Siri Hunnes Blakstad, div.direktør Reinertsen AS, Jon-Olav Sigvaldsen, daglig leder i JOS Bygg AS, Harald Nikolaisen, adm.dir i Statsbygg. Foran f.v: Netten Østberg, div.leder i Asplan Viak og Arne Giske, konsernsjef i Veidekke. Til høyre: Sverre Tiltnes, programdirektør i Bygg21.

Første møte med nytt styre

Bygg21s nye styre møttes til første styremøte i forrige uke.

Hvem er best på å fremme miljø i Norge?

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg og eiendomsnæring. Inviterer næringen til å beskrive sine bidrag til miljømotivert innovasjon.

Hvem er best på å fremme miljø i Norge?

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg og eiendomsnæring. Inviterer næringen til å beskrive sine bidrag til miljømotivert innovasjon.

Lean og SpeedUp tema for første frokostmøte

Produktivitet var tema da Bygg21 startet sin serie av frokostmøter i april. Mer enn 60 deltakere møtte opp tidlig for å høre Statsbyggs og Reinertsens erfaringer med økt produktivitet gjennom Lean og SpeedUp.

Ansatte og andre tilknyttet Bygg21 på scenen under Byggedagene.

Vellykkede Byggedager

Nesten 400 mennesker deltok på Byggedagenes dag 2. Bygg21 var sentral i utvikling av programmet og diskusjonene.

 Sissel Leire, styreleder i entreprenør- og eiendomsselskapet Kruse Smith, er styreleder i Bygg21.

Nytt styre i Bygg21

Regjeringen har utnevnt nytt styre i Bygg21. Sissel Leire, styreleder i entreprenør- og eiendomsselskapet Kruse Smith, blir ny styreleder i Bygg21.

Med benchmarking kan du måle deg mot de beste.

Nå kan du bli best i verden

Er norske byggeprosjekt gode eller dårlige? Med et nytt verktøy for prestasjonsmåling kan norske byggeprosjekt måle seg mot de beste.

Det er for få lærlingeplasser i Norge. Bygg21 oppfordrer næringen til å ta mer ansvar.

Bygg21 vil ha flere lærlingeplasser

Flere entreprenører bør ta inn lærlinger og bli opplæringsbedrifter. Det er oppfordringen fra Bygg21.

Bygg21 arbeider for å øke yrkesfagenes attraktivitet og anseelse.

Yrkesfagene skal bli mer attraktive

Bygg21-strategien fastslår følgende ønskede fremtidsbilde: Bygg- og installasjonsfagene er attraktive og ungdom velger disse fagene fordi utdanningen er spennende, relevant og moderne. De får lærlingplass og byggenæringen gir gode utsikter for en attraktiv yrkeskarriere og personlig utvikling.

Delfinansieres av Bygg21: Et forprosjekt om gode verktøy og metoder for å måle produktivitet og prestasjoner skal ferdigstilles i januar 2015.

Bygg21 vil fremme næringens produktivitet

Bygg21 bidrar i arbeidet for å effektivisere byggenæringen.

Flere bransjeaktører har gitt støtte til Bygg21-strategien etter overrekkelsen til departementet, Her er statsråden i samtale med Liv Kari S. Hansteen, RIF, Petter Eiken, styreleder i Bygg21 og Egil Skavang, Arkitektbedriftene (t.v).

Bred støtte til Bygg21-strategien

Byggenæringen står samlet bak Bygg21.

Fikk overrakt Bygg21-strategien: - Jeg er glad byggenæringen ønsker et felles løft, sa statsråd Jan Tore Sanner.

Bygg21: Byggenæringen skal bli bedre

- Byggenæringen skal bli mer produktiv, bærekraftig og seriøs. Det var budskapet da styreleder Petter Eiken i dag overleverte Bygg21-strategien for til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.