Forskningsrådet lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet

FoU-løft i byggenæringen

BIA lyser ut 430 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Skal smøre innovasjonsnavet

Bygg- og eiendomsnæringen er i stor grad lokal. Bygg21 ønsker å være tilstede regionalt og ønsker å dekke hele landet gjennom 5-6 naturlig avgrensete regioner. Først ut er Nord-Vestlandet.

Bygg21-styret består av (f.v. bak): styreleder Sissel Leire, styreleder Kruse Smith Eiendom AS og Kruse Smith Entreprenør AS, nestleder Stig Bech, partner i BA-HR, Siri Hunnes Blakstad, div.direktør Reinertsen AS, Jon-Olav Sigvaldsen, daglig leder i JOS Bygg AS, Harald Nikolaisen, adm.dir i Statsbygg. Foran f.v: Netten Østberg, div.leder i Asplan Viak og Arne Giske, konsernsjef i Veidekke. Til høyre: Sverre Tiltnes, programdirektør i Bygg21.

Første møte med nytt styre

Bygg21s nye styre møttes til første styremøte i forrige uke.

Hvem er best på å fremme miljø i Norge?

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg og eiendomsnæring. Inviterer næringen til å beskrive sine bidrag til miljømotivert innovasjon.

Hvem er best på å fremme miljø i Norge?

Bygg21 har startet kartleggingen av miljøpådrivere i norsk bygg og eiendomsnæring. Inviterer næringen til å beskrive sine bidrag til miljømotivert innovasjon.

Lean og SpeedUp tema for første frokostmøte

Produktivitet var tema da Bygg21 startet sin serie av frokostmøter i april. Mer enn 60 deltakere møtte opp tidlig for å høre Statsbyggs og Reinertsens erfaringer med økt produktivitet gjennom Lean og SpeedUp.

Ansatte og andre tilknyttet Bygg21 på scenen under Byggedagene.

Vellykkede Byggedager

Nesten 400 mennesker deltok på Byggedagenes dag 2. Bygg21 var sentral i utvikling av programmet og diskusjonene.

 Sissel Leire, styreleder i entreprenør- og eiendomsselskapet Kruse Smith, er styreleder i Bygg21.

Nytt styre i Bygg21

Regjeringen har utnevnt nytt styre i Bygg21. Sissel Leire, styreleder i entreprenør- og eiendomsselskapet Kruse Smith, blir ny styreleder i Bygg21.

Med benchmarking kan du måle deg mot de beste.

Nå kan du bli best i verden

Er norske byggeprosjekt gode eller dårlige? Med et nytt verktøy for prestasjonsmåling kan norske byggeprosjekt måle seg mot de beste.

Det er for få lærlingeplasser i Norge. Bygg21 oppfordrer næringen til å ta mer ansvar.

Bygg21 vil ha flere lærlingeplasser

Flere entreprenører bør ta inn lærlinger og bli opplæringsbedrifter. Det er oppfordringen fra Bygg21.

Bygg21 arbeider for å øke yrkesfagenes attraktivitet og anseelse.

Yrkesfagene skal bli mer attraktive

Bygg21-strategien fastslår følgende ønskede fremtidsbilde: Bygg- og installasjonsfagene er attraktive og ungdom velger disse fagene fordi utdanningen er spennende, relevant og moderne. De får lærlingplass og byggenæringen gir gode utsikter for en attraktiv yrkeskarriere og personlig utvikling.

Delfinansieres av Bygg21: Et forprosjekt om gode verktøy og metoder for å måle produktivitet og prestasjoner skal ferdigstilles i januar 2015.

Bygg21 vil fremme næringens produktivitet

Bygg21 bidrar i arbeidet for å effektivisere byggenæringen.

Flere bransjeaktører har gitt støtte til Bygg21-strategien etter overrekkelsen til departementet, Her er statsråden i samtale med Liv Kari S. Hansteen, RIF, Petter Eiken, styreleder i Bygg21 og Egil Skavang, Arkitektbedriftene (t.v).

Bred støtte til Bygg21-strategien

Byggenæringen står samlet bak Bygg21.

Fikk overrakt Bygg21-strategien: - Jeg er glad byggenæringen ønsker et felles løft, sa statsråd Jan Tore Sanner.

Bygg21: Byggenæringen skal bli bedre

- Byggenæringen skal bli mer produktiv, bærekraftig og seriøs. Det var budskapet da styreleder Petter Eiken i dag overleverte Bygg21-strategien for til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fra 1. september er Sverre Tiltnes programdirektør for Bygg21

Vil møte de som gjør ord til handling

- Jeg vil treffe hverdagsheltene i byggenæringen. De som sitter på den beste kunnskapen og de gode løsningene og gjør ord til handling, sier Bygg21s nye programdirektør, Sverre Tiltnes.

Vil skape endring og slagkraft

Bygg21 har invitert topplederne fra de største virksomhetene i byggenæringen til dialog og avstemming av tanker 10. juni. Dette blir den siste samlingen før Bygg21s forslag til nasjonale strategier for byggenæringen overleveres departementet i september.

Bygg21 mobiliserer 160 nye endringsagenter

I dag sa 160 aktører fra byggenæringen ‘ja’ til å delta aktivt i Bygg21s digitale satsning for å øke produktiviteten og kvaliteten i norsk byggenæring.

Sverre Tiltnes, ny prosjektleder for Bygg21, og Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

Sverre Tiltnes blir ny prosjektleder i Bygg21

Sverre Tiltnes tiltrer senest 1. september. Frem til da konstitueres Helge Rohn som prosjektleder.

Petter Eiken og Ingrid Dahl Hovland i Bygg21-styret inviterer til digital deltakelse

De sosiale rom i byggenæringen pusses opp

Nå skal verktøykassen digitaliseres. Bygg21 drar i gang en offensiv på sosiale medier, og Byggedagene i Oslo 3. april markerer at arbeidet med å øke produktiviteten og kvaliteten i norsk byggenæring skal skje på sosiale medier.

Hanne Rønneberg (SINTEF Byggforsk), Trond Stupstad (Kruse-Smith), Morten Dybesland (Statsbygg) og Trond Bølviken (Veidekke) i diskusjon om hvordan kvaliteten og effektiviteten i byggebransjen kan styrkes.

Utradisjonell samling for mulighetens bransje

- Vi er i mulighetens bransje! Hvilken annen næring gjør at Google Earth må oppdateres? Vi forandrer kloden og er selve kjernen i samfunnsutviklingen. Styreleder Petter Eiken var ubeskjeden da han innledet den første rådssamlingen til Bygg21.