Fra 1. september er Sverre Tiltnes programdirektør for Bygg21

Vil møte de som gjør ord til handling

- Jeg vil treffe hverdagsheltene i byggenæringen. De som sitter på den beste kunnskapen og de gode løsningene og gjør ord til handling, sier Bygg21s nye programdirektør, Sverre Tiltnes.

Vil skape endring og slagkraft

Bygg21 har invitert topplederne fra de største virksomhetene i byggenæringen til dialog og avstemming av tanker 10. juni. Dette blir den siste samlingen før Bygg21s forslag til nasjonale strategier for byggenæringen overleveres departementet i september.

Bygg21 mobiliserer 160 nye endringsagenter

I dag sa 160 aktører fra byggenæringen ‘ja’ til å delta aktivt i Bygg21s digitale satsning for å øke produktiviteten og kvaliteten i norsk byggenæring.

Sverre Tiltnes, ny prosjektleder for Bygg21, og Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

Sverre Tiltnes blir ny prosjektleder i Bygg21

Sverre Tiltnes tiltrer senest 1. september. Frem til da konstitueres Helge Rohn som prosjektleder.

Petter Eiken og Ingrid Dahl Hovland i Bygg21-styret inviterer til digital deltakelse

De sosiale rom i byggenæringen pusses opp

Nå skal verktøykassen digitaliseres. Bygg21 drar i gang en offensiv på sosiale medier, og Byggedagene i Oslo 3. april markerer at arbeidet med å øke produktiviteten og kvaliteten i norsk byggenæring skal skje på sosiale medier.

Hanne Rønneberg (SINTEF Byggforsk), Trond Stupstad (Kruse-Smith), Morten Dybesland (Statsbygg) og Trond Bølviken (Veidekke) i diskusjon om hvordan kvaliteten og effektiviteten i byggebransjen kan styrkes.

Utradisjonell samling for mulighetens bransje

- Vi er i mulighetens bransje! Hvilken annen næring gjør at Google Earth må oppdateres? Vi forandrer kloden og er selve kjernen i samfunnsutviklingen. Styreleder Petter Eiken var ubeskjeden da han innledet den første rådssamlingen til Bygg21.

Endringer i Bygg21s sekretariat

Marit Støre-Valen er gått av som prosjektleder for Bygg21s sekretariat.

Forenkle, fornye, forbedre: Statssekretær Per-Willy Amundsen ønsker innspill fra Bygg21 om hvordan bransjen kan forbedres.

Lederne i byggenæringen gir Bygg21 tydelig retning

Tirsdag inviterte Bygg21 topplederne i de største selskapene i hele verdikjeden til Toppledersamling for å diskutere målene for strategiene Bygg21 skal utvikle.

Petter Eiken og Ingrid Dahl Hovland i Bygg21-styret inviterer til digital deltakelse

Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi burde gjøre?

Stort engasjement og godt oppmøte preget Bygg21s frokostseminar på Bygg Reis deg-messen.

Meir forenkling og innovasjon i bustad- og byggsektoren

- Forenkla søknads- og byggjeprosessar, satsing på forsking og innovasjon og auka bruk av IKT er sentrale føresetnader for god kvalitet og kostnadseffektivitet i all byggjeverksemd, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei melding.

Stort effektiviseringspotensial i byggenæringen

Første del av strategiprosessen i Bygg21 viser at næringen er samstemt i at det er et stort forbedringspotensial i egen bransje.

Petter Eiken og Ingrid Dahl Hovland i Bygg21-styret inviterer til digital deltakelse

Bygg21: Stort engasjement på arbeidsmøtene

Bygg21 har i mai og juni gjennomført ni arbeidsmøter over hele landet for å få innspill til strategiene Bygg21 skal utvikle for byggenæringen. Det siste arbeidsmøtet ble gjennomført i Oslo 20. juni.

Arbeidsmøtene i Bygg21 er i gang

Bygg21 inviterer i mai og juni representanter fra alle sider av byggenæringen til å diskutere og gi innspill til strategiene Bygg21 skal utvikle for byggenæringen.

Bygg21: Ny studie av beste praksis i prosjektledelse

En ny studie av NTNU oppsummerer forskning på beste praksis i prosjektledelse i byggenæringen.

Styreleder Petter Eiken og statsråd Liv Signe Navarsete vil skape endring i byggebransjen med Bygg21.

Bygg21 skal modernisere byggjebransjen

- Eg har stor tru på at Bygg21 skal gje større kunnskap om korleis me skal byggje smartare og med betre kvalitet, seier Liv Signe Navarsete. No er heile styret for Bygg21 klart.

Statsråd Liv Signe Navarsete ønsket styret og styreleder Petter Eiken lykke til med Bygg21-arbeidet.

Bygg21 er i gang

Denne uken var Bygg21-styret samlet for første gang.

Statsbudsjettet 2013: Forenkling og kompetanseutvikling

I forslaget til statsbudsjett for 2013 er bevilgningene til Direktoratet for byggkvalitet styrket.

Startskudd for Bygg21

Direktoratet for byggvalitet har engasjert Petter Eiken som prosjektleder for å planlegge oppstarten av Bygg21.