Enkelt og presist - nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling

7.0 Implementering


Bygg21 vil følge opp sine anbefalinger overfor dem de er rettet til.

Bygg21 vil fortsette sitt arbeid med implementeringen i 2018 og 2019.