Gode bygg og områder - for helsa, miljøet og lommeboka

6.0 Om rapporten


For å løse oppdraget knyttet til kvalitet og bærekraft har styret i Bygg21 etablert en arbeidsgruppe bestående av:

Daglig leder Katharina Bramslev (leder) Grønn byggallianse
Overlege        Tor Erik Danielsen Arbeidstilsynet
Siviløkonom      Christian Lorange Arealstatistikk
Seniorrådgvier    Morten Haveraaen    Statsbygg
Head of Real Estate Finance    Kristin Kongsrud    SEB
Partner, Næringsmegling       Tom Brinck-Mortensen   Moment Eiendom
Partner, arktiekt       Cathrine Vigander Element Arkitekter
Kvalitetssjef    Stein Solvik    JM Norge

Arbeidsgruppen består av medlemmer med ulik og utfyllende kompetanse. Det har vært en styrke inn i arbeidet. Involvering og åpenhet gjelder for alt arbeid i Bygg21.

Det har blitt avholdt tre workshops, i april og juni 2017, der deltakerne ble invitert til å gi innspill til hvilke kvaliteter som må ivaretas for bruker, eier og samfunn. To av disse workshopene var åpne for alle og hadde bred deltagelse. Basert på innspillene har arbeidsgruppen utviklet prinsipper for kvalitet som vil være klargjørende i arbeidet med utvikling av gode bygg og områder. Arbeidet med kvalitetsprinsipper har blitt presentert i en rekke fora, blant annet for rådet for Byarkitektur i Oslo, på Byggedagene 2017 og på Bygg Reis Deg.

Arbeidet bygger på «Eiendomssektorens veikart mot 2050», utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Arbeidsgruppen har gjort bruk av mange kilder og gjennomført intervjuer med et utvalg personer som har bred erfaring og kompetanse innenfor markedsinsentiver, som har resultert i rapporten «Kartlegging av markedsinsentiver for bærekraftige bygg og områder» utarbeidet av Oslo Economics. Hjellnes Consult har gjennomført en ekstern utredning av hvilke metoder og verktøy som fremmer bærekraftig kvalitet. Videre har arbeidsgruppen koordinert sitt arbeid med beslektede prosjekter som «Merverdien av grønne bygg», «Arkitektur skaper verdi» og «Oscar».

Advokat Anne Sofie Bjørkholt og Hilde Fjærtoft Jansen i BA-HR har vært engasjert for å gi juridiske innspill til arbeidsgruppen. Direktør Sverre Tiltnes, Bygg21, har vært arbeidsgruppens sekretær. Geelmuyden Kiese og kommunikasjonsrådgiver Jon Gangdal, Bygg21, har bidratt i redaksjonen.

Himmel med sky og toppen av bygg