Industrialisering av byggeprosjekter

6.0 Hvordan ta rådene i bruk?


Se veilederen «Tenk nytt – bruke kjente løsninger» som publiseres samtidig med denne rapporten.