Steg for steg - veien til gode reguleringsplaner

Vedtak


  • Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det frem for kommunestyret til vedtak.
  • Forslag til utbyggingsavtale bør forelegges kommunestyret til godkjenning i samme møte.