Tenk nytt - bruk kjente løsninger

Fem dimensjoner


Etter å ha gått igjennom en rekke studier av industrielle prosesser, også innen andre bransjer, har Bygg21 tatt utgangspunkt i fem dimensjoner for industrialisering som SINTEF utarbeidet i 20172.

Virksomheter som har greid å industrialisere hele eller deler av byggeprosessen har erfart at arbeidet må bygge på disse dimensjonene. Det er også en forutsetning at vurderingene av og beslutningene om hvordan de skal brukes, blir truffet helt i starten av prosjektet. De fem dimensjonene er nærmere forklart senere i denne veilederen.

 Hjul som illustrerer en prosessmodell
Figur som viser de fem dimensjonene, organisering, flyt, standardisering, automatisering og teknologibruk

2. Moum A, Høilund-Kaupang H, Olsson N, Bredeli M. Industrialisering av byggeprosessene – status og trender. SINTEF akademisk forlag, 2017.